آخرین اخبار

تسلیت

تسلیت

درگذشت مادر بزرگ دوستان عزیزمان ، پیمان و خسرو مقدس را تسلیت…
سرزمین موجهای خروشان

سرزمین موجهای خروشان

۰۸/۲۳ شنبه “استخر”  سرزمین موجهای خروشان  کیلومتر یک جاده شاندیز مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ریال…
هماهنگی حلقه های معرفت

هماهنگی حلقه های معرفت

جلسه هماهنگی حلقه های معرفت چهار شنبه ۱۸ الی ۱۹
نهج البلاغه + مناجات

نهج البلاغه + مناجات

جلسه “نهج البلاغه + مناجات ” چهار شنبه ها ۲۰ الی ۲۱